WYSTĘP JOANNY KOŁACZKOWSKIEJ – 6 lutego 2022

Zapraszamy na występ Joanny Kołaczkowskiej HRABINA PĄCZEK – w najbliższą niedzielę 6 lutego 2022 roku, godzina 17.00, Gminne Centrum Kultury ul. Czysta 1A w Białych Błotach.

REGULAMIN do IMPREZY z dnia 6 lutego 2022 r.

1. Delegowanie w strukturach organizatora wydarzenia osoby/ zespołu osób do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur przeciwepidemicznych.

2.Zapewnienie dodatkowych procedur dla osób pracujących przy realizacji wydarzenia:

 1. Organizator stosuje się do aktualnego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Zapewnienie weryfikacji osób zaszczepionych i niezaszczepionych przeciwko COVID-19.

Zasady pracy wykonawców

 1. Przeprowadzanie poszczególnych działań artystycznych z zachowaniem odległości co najmniej 1,5 metra pomiędzy występującymi – tam, gdzie będzie to możliwe.
 2. Zakładanie maseczek zasłaniających usta i nos zawsze i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe.
 3. Regularna dezynfekcja powierzchni używanych przez artystów, włącznie z dekoracjami i rekwizytami, z którymi mają bezpośredni kontakt.
 4. Zapewnienie dezynfekcji sprzętu technicznego, szczególnie tego na użytek osobisty np. mikroporty.


Zalecenia dotyczące udziału osób w imprezie

 1. OŚWIADCZENIE

Zasady wejścia i wyjścia publiczności

 1. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, środki do dezynfekcji rąk lub rękawiczki jednorazowe).
 2. Ustawianie kolejek z zachowaniem dystansu co najmniej 1,5 m.
 3. Obowiązkowa dezynfekcja dłoni przez uczestników na wejściu do obiektu lub na teren imprezy.
 4. Udostępnienie największej możliwej liczby wyjść. Zasady bezpieczeństwa na terenie wydarzenia 1.Wietrzenie i wentylowanie obiektów zamkniętych przed i po imprezie, z wyłączeniem systemów pracujących na zamkniętym obiegu powietrza i niewyposażonych w filtry HEPA; w zakresie postępowań z systemami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi – postepowanie zgodnie z Wytycznymi NIZP-PZH PIB. 2.Sprzątanie stref dla publiczności oraz zaplecza uwzględnia:
  1. Środki do mycia i dezynfekcji dostępne na terenie imprezy m.in. w toaletach oraz przy wejściach i wyjściach na teren imprezy z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością.
  2. Udostępnienie możliwie jak największej liczby toalet i organizacja ich w taki sposób, aby móc zachować wymagany dystans.
  3. Oznaczenie pojemników na zużyte środki ochrony osobistej, właściwe postępowanie z odpadami.
  4. Umieszczenie w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość).
  5. Sprzątanie i dezynfekcja toalet ze zwiększoną częstotliwością.
 5. Udostępnienie jak największej liczby pomieszczeń oraz osobnych sanitariatów dla pracowników i obsługi.
 6. Ciągi komunikacyjne/toalety:
  1. Używanie wind tylko przez rodziny z małymi dziećmi, osoby z niepełnosprawnością, starsze, ciężarne.
  2. Zakaz używania nadmuchowych suszarek do rąk.
  3. W miarę możliwości ograniczenie w toaletach kontaktu bezpośredniego z inną osobą.
 7. Posiłki serwowane dla obsługi i artystów z uwzględnieniem zasad reżimu restauracyjnego.
 8. W strefie konsumpcji posiłków dostępne płyny do dezynfekcji.