Piszą o nas!

„Chór Cantare działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach koło Bydgoszczy z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka. Tego zadania podjął się mgr. Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objęło Gminne Centrum Kultury w Białych Błotach. W repertuarze chóru znajdują się utwory chóralne a cappella wszystkich epok, pieśni kościelne, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory Gospel, Negro Spirituals i inne. Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Poza gminą koncerty odbywały się m. in. W Bydgoszczy, w Górce Klasztornej, w Inowrocławiu i w Toruniu.”

Dyrygent – Zbigniew Rydelski, Prezes- Irena Nowak

Notka pochodzi z książki 120- lecie społecznego ruchu muzycznego na Ziemi Bydgoskiej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddziału Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy, opublikowanej w Bydgoszczy w roku 2021.

Zapraszamy serdecznie, wszystkich chętnych na spotkania Chóru Cantare we wtorki i piątki w godzinach 18:00-20:00 w GCK w Białych Błotach.