Chór żeński CANTARE

Chór Żeński CANTARE działający przy Gminnym Centrum Kultury w Białych Błotach został utworzony 13 listopada 1999 roku przy parafii p.w. Chrystusa Dobrego Pasterza w Białych Błotach z inicjatywy ks. proboszcza Franciszka Sołtysiaka. Tego zadania utworzenia chóru podjął się Zbigniew Rydelski, absolwent Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Początkowo w zajęciach chóru uczestniczyły dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe – mieszkańcy gminy Białe Błota. Po dwuletniej działalności zespołu w 2001 roku opiekę nad chórem objął Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach. W repertuarze chóru znajdują się utwory muzyki: chóralna a cappella wszystkich epok, pieśni kościelne na różne okazje, kolędy, pieśni patriotyczne, opracowania muzyki ludowej oraz utwory Gospel, Negro Spirituals i inne.

Chór bierze czynny udział we wszystkich uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywających się na terenie gminy Białe Błota. Wyjeżdżamy z koncertami również poza teren gminy, powiatu a nawet poza teren województwa. Chór należy do PZChiO w Bydgoszczy.