NARODOWY PLAN ROZWOJU CZYTELNICTWA

Biblioteki Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach uczestniczą w programie pn. “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” organizowanym przez Bibliotekę Narodową, realizowanym ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W 2020 r. do bibliotek GCK przekazano 6.989,00 zł na zakup nowości wydawniczych,
grant z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.