Święto Konstytucji 3 maja

3️⃣ maja – dzisiaj także świętujemy! 🙂

Krótki rys historyczny: Konstytucja 3️⃣ maja – uchwalona 3️⃣ maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3️⃣ maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie. Została uchwalona przez Sejm Wielki, zwany również Czteroletnim i była najważniejszą reformą tego sejmu. Autorami konstytucji był król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki oraz Hugo Kołłątaj. Konstytucja była Ustawą Rządową – regulowała prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej.

Z okazji trzeciomajowego święta Gminne Centrum Kultury 🎨 graficznie UKONSTYTUOWAŁO nawiązanie do najważniejszego dokumentu w państwie. Działania i efekty można zobaczyć na filmie 🎥.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *