Henryk Kłosiński

Henryk A. Kłosiński – art. malarz, wieloletni instruktor plastyki.
Prowadzi zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych w grupie „przyjaCIELEsztuki” w świetlicy w Cielu i w Domu Kultury w Łochowie.
Celem tych zajęć jest doskonalenie warsztatu w rysunku i pasteli – dotyczy to dzieci i młodzieży, oraz warsztatu w malarstwie olejnym i akrylowym.
Dzieci i młodzież bierze udział w licznych konkursach plastycznych i jest laureatami wielu nagród.
Zajęcia w Cielu i Łochowie odbywają się w godzinach od 14.00 do 19.00 z podziałem na dwie grupy. Termin zajęć można uzgodnić z instruktorem.