GŁÓWNE ZADANIA GCK:

a. rozwój czynnego uczestnictwa społeczeństwa w kulturze, rozbudzenie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,

b. edukacja kulturalna ze szczególnym uwzględnieniem działalności wśród dzieci i młodzieży,

c. tworzenie warunków dla rozwijania amatorskiego ruchu artystycznego i popieranie inicjatyw społecznych,

d. organizowanie działalności kulturalno-rozrywkowej,

e. gromadzenie, opracowanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznych,

f. prowadzenie działalności bibliograficzno-informacyjnej oraz popularyzacja książek i czytelnictwa,

g. współpracowanie z bibliotekami oraz instytucjami upowszechniania kultury.