EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE

Projekt współfinansowany ze  środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

WYDAJEMY SIĘ! Promowanie obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez wydawnictwa książkowe związane z architekturą, kulinariami, ludowymi pieśniami, poezją, pięknem natury i ogrodów gminy oraz wydarzenia kulturalne bezpośrednio związane z powstałymi woluminami -to wielopłaszczyznowy projekt składający się z 5 niezależnych części. Każde z nich ma dwutorowy bieg i zbudowane jest z wydarzenia/warsztatu oraz z pozycji wydawniczej. Realizacja projektu będzie trwała do końca 2022 roku.

1) Lokalna Opowieści O Architekturze i Smaku – wydarzenie i wydawnictwo albumowe – w tę część wydarzenia zaangażowaliśmy mieszkańców naszej gminy uzyskując od nich informacje, zarejestrowane w formie pisemnej, filmowej lub fotograficznej, o tym, jak kiedyś wyglądała okolica, w której żyją, jak zmieniała się architektura, jak kształtowało się ich najbliższe otoczenie, jak zmieniały się główne miejsca w gminie – np. szkoła, kościół, plebania, ich dom. Do architektonicznego wątku dodaliśmy wątek kulinarny, który „wzbogacił smak” programu, nadając mu przy tym większej dostępności, niejako „upowszechniając” zadanie. Zorganizowaliśmy warsztaty kulinarne dotyczące lokalnych, typowych potraw.
Efektem 1. partii projektu będzie wydanie albumu zawierającego fotograficzną dokumentację z gminnych przemian architektonicznych oraz lokalne przepisy kulinarne prezentowane przez mieszkańców. Planowane jest powstanie wydawnictwa albumowego „Lokalna Opowieść O Architekturze i Smaku”. Tytuł będzie dystrybuowany bezpłatnie.

2) Zespół Łochowianie – Repertuar i Działanie – wydarzenie i wydawnictwo płytowe będzie dotyczyć opracowania pieśni ludowych prezentowanych przez zespół działający w Łochowie. Utwory zostaną zebrane, opracowane edytorsko i wydane w formie wydawnictwa płytowego, do którego będzie dołączony mini album zawierający teksty pieśni oraz informacje i fotografie związane z działalnością grupy. Powstałe wydawnictwo będzie uświetniać wydarzenie jubileuszowe planowane na 40-lecie powstania Łochowian, które przypada na 2022 rok. Płyta będzie dystrybuowana bezpłatnie.

3) Wydajemy Lokalnych Poetów – wydarzenie i wydawnictwo poetyckie. Realizacja tego etapu projektu przyniosła efekt w postaci wydania tomiku poetyckiego “W drodze”. Wydawnictwo jest pierwszą nagrodą uzyskaną w konkursie poetyckim organizowanym przez GCK cyklicznie. W ramach projektu zorganizowano także spotkanie poetyckie.

4) Gminne Ognisko Fotograficzne – wydarzenie i wydawnictwo albumowe – to działania oparte na plenerach fotograficznych w naturalnych krajobrazie naszej gminy. Podsumowaniem plenerów były spotkania z omówieniem prac wykonanych podczas zajęć w plenerze. Planowane jest wydanie albumu ze zdjęciami pozyskanymi podczas warsztatów „Focus na Białe Błota”dystrybucja bezpłatna.

5) Lokalna Opowieść O Ogrodach – wydarzenie i wydawnictwo albumowe – w ramach tej części projektu zrealizowano piknik ogrodniczy połączony z warsztatami dotyczącymi ogrodów i architektury krajobrazu. W tej części projektu powstanie także wydawnictwo albumowe, które przedstawiać będzie ogrody z gminy Białe Błota utrwalone na fotografiach – dystrybucja bezpłatna.

autor foto: Natasza Czerwińska, Violetta Drążkowska, Piotr Nalewajk, Maciej Kulesza,