Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej

20 lutego przypada Światowy Dzień Sprawiedliwości Społecznej promujący wartości równościowe na całym świecie 🌏.


Dzień Sprawiedliwości ✅ został ogłoszony przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, a pierwsze obchody odbyły się w 2009 roku.

Z tej okazji zapraszamy do obejrzenia 🎥 filmu, w którym pani mecenas Ewa Czerska opowie pokrótce między innymi o zasadzie równości, zakazie dyskryminacji, równym dostępie do dóbr kultury, o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Serdecznie dziękujemy 🙏 pani adwokat Ewie Czerskiej za zaangażowanie i ciekawe przedstawienie tematu. 🎯